Termeni și condiții

Adresa Website: https://agensio.ro

Condiții generale:

Acești termeni și condiții reglementează relația dintre utilizatori și S.C. FLUXFUL SENS S.R.L., administratorul site-ului www.agensio.ro (denumit în continuare „AGENSIO”). AGENSIO este o entitate juridică română cu sediul în Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1999/2020, cu codul unic de înregistrare RO42974978.

Programul de asistență online este disponibil de luni până vineri între orele 10:00-18:00. Site-ul funcționează non-stop.

AGENSIO își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe serviciile oferite prin site, cu sau fără notificare prealabilă.

 

Utilizarea site-ului și responsabilități:

Accesul se face prin adresa www.agensio.ro. Utilizatorii sunt responsabili pentru activitățile desfășurate prin intermediul site-ului și pentru orice daune aduse acestuia.

Utilizarea site-ului presupune acceptarea versiunii actuale a Termenilor și Condițiilor, disponibile în secțiunea corespunzătoare a site-ului.

Site-ul și serviciile sunt destinate persoanelor peste 18 ani și entităților juridice autorizate.

Utilizatorul este responsabil pentru acuratețea datelor furnizate în procesul de achiziție.

 

Drepturi și obligații ale clientului:

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul conform legislației în vigoare.

 

Prelucrarea datelor personale:

Detalii privind prelucrarea datelor personale sunt disponibile în Politica de Confidențialitate și în secțiunea specifică a site-ului.

 

Dispoziții finale:

AGENSIO nu este responsabilă pentru erorile apărute pe site din cauze externe.

Administratorul site-ului poate introduce publicitate și legături pe site, respectând legislația în vigoare.

Eventuale litigii vor fi rezolvate amiabil sau, dacă este necesar, în instanțele judecătorești competente.

Niciuna dintre părți nu este responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor în caz de forță majoră.

 

Reclamații și sesizări:

Reclamațiile sau sesizările pot fi făcute prin formularul disponibil pe site, cu un termen de soluționare de 30 de zile.

AGENSIO nu este responsabilă pentru daunele suferite de utilizatori sau terți ca urmare a utilizării produselor după livrare.

ro_RO